8005, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.150, офис етаж
056/81 32 98
office@energomontage-bs.com
Български English
Contact us on Facebook
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:                               
            
          инж. Христо Апостолов - Председател на СД                         
                                                                                                                          
          инж. Николай Апостолов - Изпълнителен директор              
                                                  
          инж. Станислав Калчев - Изпълнителен директор      
                                                       
                                                                                                

          

Оперативното ръководство се осъществява от екип в състав:     

         инж. Николай Апостолов - Изпълнителен директор
         e-mail: n.apostolov@energomontage-bs.com
        
         инж. Станислав Калчев - Изпълнителен директор
         e-mail: s.kalchev@energomontage-bs.com
         
         Мариана Чанкова - Главен счетоводител
         тел.: 0884 030 152
         e-mail: m.chankova@energomontage-bs.com
       
         Атанас Бончев - Технически ръководител                                          
         тел.: 0887 526 477
         e-mail: a.bonchev@energomontage-bs.com

         Дани Иванов - Технически ръководител
         тел.: 0886 658 546
         e-mail: d.ivanov@energomontage-bs.com
         
         Живко Минов - Технически ръководител
         тел.: 0889 503 808
         e-mail: j.minov@energomontage-bs.com
         
          Румен Радев - Технически ръководител         
          тел.: 0887 947 595
          e-mail: r.radev@energomontage-bs.com
            
          Руси Чанков - Технически ръководител
          тел.: 0885 067 007
          e-mail: r.chankov@energomontage-bs.com

          инж. Христо Апостолов - Технически ръководител         
          тел.: 0888 152 034
          e-mail: h.apostolov@energomontage-bs.com
 















Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип
Екип