8005, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.150, офис етаж
056/81 32 98
office@energomontage-bs.com
Български English
Contact us on Facebook

Документи

За извършване на дейността си дружеството ни притежава следните документи:

  • Удостоверения № БС073 / 09.04.2008г. и БС086 / 30.07.2008г. за изпълнение на технадзорни дейности от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
  • Удостоверения № I - TV 009355, № III - TV 002352 и № V - TV 006198 за членство в Камарата на строителите в България за изпълнение на видовете работа по предмета на дейност;
  • Внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, управление на околната среда EN ISO 14001:2015 и управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007
  • Референции от наши доволни клиенти