8005, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.150, офис етаж
056/81 32 98
office@energomontage-bs.com
Български English
Contact us on Facebook
Някои от по-важните обекти на дружеството са:

 • Монтаж и обвръзка на съоръжения в цех "Турбинен" на ТЕЦ в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • СМР на обект "Хидроочистка - 5" в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • СМР на обект "Каталитичен реформинг" в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • Ремонтни работи на кранов път № 49, 50 и 51 на "Пристанище Бургас" ЕАД
 • Ремонт на резервоари № 107, 108 и 110 в ПСБ гр. Сливен
 • Ремонтни работи в зоната на фукса на "КА-7" и "КА-8" в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • Ремонтно - възстановителни работи в "Кумерио Мед" АД гр. Пирдоп
 • Изграждане на магистрални топлопроводи на "Далкия Варна" гр. Варна
 • Реконструкция на ПСБ Ихтиман
 • Монтаж на оборудване и технологични тръбопроводи в "Биовет" АД гр. Разград
 • Ремонт на инсталация ГС-3 и П-37 в производство КОГ в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • Монтаж на метантанк 8000 куб.м. в ПСОВ гр. Варна
 • Монтаж на инсталация за втечнени газове в "Ер Ликид" гр. Пирдоп
 • Монтаж на инсталация за очистване на входящи газове в "Аурубис" АД гр. Пирдоп
 • Изграждане на стоманени конструкции в цех Гасилен на територията на "Солвей Соди" гр. Девня
 • Строителство на инсталация за очистване на димни газове на територията на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • Изграждане на нов факел за въглеводороди в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • Обвръзка на ферментатори в ОП3 за производство на артемизинова киселина в "Биовет" АД гр. Разград
 • Изграждане на мощност за производство на стерилни продукти, инсталация Лиофилизация в "Биовет" АД гр. Разград
 • Изграждане на инсталация ОП5 за производство на монензин в "Биовет" АД гр. Разград
 • Изграждане на инсталация ОП2 в "Биовет" АД гр. Разград
 • Изграждане на междинен бункер за шихта с обем 700т. в "Аурубис" АД гр. Пирдоп
 • Изграждане на газоочистваща инсталация в "Аурубис" АД гр. Пирдоп
 • Монтаж на стъпален флоатационен реактор в "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД
 • Изграждане на ПБ "Вълчи дол"
 • Изграждане на инсталация за втечнени газове в "Ер Ликид" гр. Търговище
 • Изграждане на резервоарен парк "4 х 10 000 куб.м." в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД
 • Подвижен конвертор в Металургично производство в "Аурубис" АД гр. Пирдоп
 • Резервна анодна пещ в Металургично производство в "Аурубис" АД гр. Пирдоп