8005, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.150, офис етаж
056/81 32 98
office@energomontage-bs.com
Български English
Contact us on Facebook


  • Монтаж на парни и водогрейни котли;
  • Монтаж на съдове работещи под налягане;
  • Монтаж на тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
  • Монтаж на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
  • Монтаж на стоманени газопроводи за втечнени въглеводородни газове;
  • Монтаж на стоманени преносни и разпределителни газопроводи за природен газ;
  • Монтаж на повдигателни съоръжения;
  • Монтаж на вертикални цилиндрични резервоари;
  • Монтаж на метални конструкции;
  • Монтаж на машини и съоръжения в промишлени инсталации.